Paul Veenemans Prijs 2018 - 10 & 11 november
Deelnemer, beantwoord deze 10 vragen!

1. Naam deelnemer:

2. Heb je je al ingeschreven via je vereniging op inschrijven.knrb.nl?
ja
nee: doe dat dan eerst!

Om je als deelnemer op de hoogte te houden:
3. E-mailadres:
4. Mobiel nummer:
Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor directe communicatie over PVP2018.

5. Deelname Minicompetitie:
ja, de naam van mijn team is:
nee

Ook je supporters zijn welkom, geef bij de volgende vragen het totaal aantal personen op, dus inclusief jezelf.
6. Sportmaaltijd (€ 6 per persoon) op zaterdagmiddag:
   personen
7. Slaapplaats met ontbijt (€ 15 per persoon):   personen
8. Lunch op zondag (€ 4 per persoon):   personen

9. Verder nog vragen of opmerkingen? Geef hier ook aan:
- of je een dieetwensen hebt
- of je een lichamelijke beperking hebt waar we rekening mee moeten houden10. Door verzending van dit formulier machtig ik Hemus om het totaalbedrag, € -, te incasseren via
bankrekeningnummer (IBAN):

ten name van:

Bedankt voor je moeite! Klik nu op: